Zonnepanelen

Nederlands zonlicht is prima geschikt om met zonnepanelen elektriciteit op te wekken. Stroom uit zonlicht is duurzaam, omdat bij de productie van elektriciteit geen broeikasgassen en schadelijke stoffen vrijkomen. En de prijs daalt al jaren.

Zonnepanelen voorzien op een duurzame manier in een deel van de stroombehoefte van uw huishouden. Zonlicht is onuitputtelijk; verder veroorzaakt elektriciteitproductie met zonnepanelen geen uitstoot van broeikasgassen.

Zonnepanelen maken op het dak van uw woning elektriciteit. Dat kunnen ze doordat zonlicht elektrische spanning opwekt tussen de twee laagjes silicium die op een paneel zitten. Dat heet een fotovoltaïsche reactie (in Engelsphoto voltaic, vandaar PV-systeem). Om deze spanning om te zetten naar bruikbare wisselstroom voor het elektrictiteitsnet, zijn behalve panelen ook een omvormer en elektriciteitskabels nodig.

Voor het opwekken van stroom hebben zonnepanelen niet per se direct zonlicht nodig. Ook op een bewolkte dag levert een zonnecel elektriciteit.

 

Watt? Watt-piek!

Net als bij alle elektrische apparaten staat ook het vermogen van zonnepanelen uitgedrukt in watt. De productie van elektriciteit is niet gelijkmatig doordat de hoeveelheid zonlicht steeds verandert. Daarom staat bij zonnepanelen het maximale vermogen aangegeven: watt-piek (wp). In een testomgeving met onveranderlijke omstandigheden voor licht en temperatuur (Standaard Test Condities) is die gemeten.

Bij het berekenen van de werkelijke opbrengst, gebruiken installateurs tabellen om de waarden voor Nederlandse omstandigheden te combineren met de hellingshoek en windrichting van het paneel.

 

Onderhoud

Zonnepanelen vragen weinig onderhoud: maak de panelen elk jaar schoon, om vogelpoep, algenaanslag en stof te verwijderen. En let op de omvormer: houdt deze schoon, want de omvormer is gevoelig voor warmte en stofvorming.

Controleer of er in de loop van de tijd geen schaduw gevende objecten zijn bijgekomen. 

Zonnestroom concurreert steeds beter met netstroom want de kosten voor zonnepanelen dalen. Bovendien is het rendement van een investering in zonnepanelen vergelijkbaar met een rente van zes procent op een spaarrekening. Dit heeft Milieu Centraal berekend met de Standaard Rekenmethode Rendementen. Alvast nagaan of het mogelijk is om zonnepanelen op uw woning te plaatsen, en wat de geschatte kosten en baten zouden zijn? Vraag Advies op maat!

 

Tips zonnepanelen

  • Voor het plaatsen van zonnepanelen heeft u geen vergunning nodig. Uitzonderingen gelden voor monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten. Doe altijd navraag bij uw gemeente.
  • Zorg bij installatie van zonnepanelen bij voorkeur voor ventilatieruimte tussen de panelen en het dak, en rond de omvormer. Zo voorkomt u dat ze teveel opwarmen en daardoor minder efficiënt werken.
  • Let op! De uitkomsten van berekeningen door Milieu Centraal (onder meer in het Advies op maat) gelden alleen voor Nederland. Bent u van plan in een ander land panelen te plaatsen, informeer dan ter plaatse (of op internet) naar de lichtintensiteit en -opbrengst.

ABT levert twee soorten panelen: de reguliere polykristallijne zonnepanelen (blauw) of de monokristallijne, zwarte designpanelen. Beide soorten panelen hebben speciaal high-transmission glas, waardoor het zonlicht optimaal door het paneel wordt opgenomen en het rendement wordt verbeterd.

Wij gebruiken ondermeer :

(klik op logo voor website van de fabrikant)

Route

Ons adres:

ABT Elektrotechniek
Klepel 10
4191 ZR Geldermalsen

Direct contact

Telefoon: 0345 79 65 20

Mobiel: 06-421 517 43

E-mail: info@abt-et.nl