Beveiligingstechniek

Voor een goed begrip van noodverlichting is het zinvol nader toe te lichten wat noodverlichting eigenlijk is.

Noodverlichting
Eenvoudig gezegd vallen onder de term noodverlichting volgens de NEN-EN 1838 vluchtrouteverlichting,
anti-paniekverlichting en verlichting van werkplekken met verhoogd risico. Op deze pagina lichten wij deze begrippen kort toe.

Vluchtrouteverlichting
De vluchtrouteverlichting moet zeker stellen, dat de vluchtmogelijkheden goed kunnen worden herkend en op een veilige manier kunnen worden gebruikt. Vluchtrouteverlichting bestaat uit de vluchtwegverlichting (verlichting van de route zelf) en vluchtwegaanduiding. Vluchtwegaanduiding bestaat uit beeldtekens, de pictogrammen.

Anti-paniekverlichting
Deze verlichting dient paniek te voorkomen en personen in staat te stellen een plaats te bereiken waar de vluchtroute kan worden herkend.

Verlichting van werkplekken met verhoogd risico
Deze dient ervoor te zorgen dat personen, die door het wegvallen van verlichting in een mogelijk gevaarlijke situatie verkeren, voldoende licht hebben om een gevaarlijk proces af te sluiten en aansluitend veilig te vluchten.

Regelgeving en normering
In feite doen twee wetten een uitspraak over noodverlichting. Deze worden aangevuld door een aantal normen. Op deze pagina worden kort toegelicht:

Het Bouwbesluit;
De Arbo-wet;
De Normering.

Naast materiële schade kunnen er bij brand ook levensbedreigende situaties optreden. Een goede preventie kan veel menselijk leed voorkomen.

Elektronische maar ook organisatorische en disciplinaire maatregelen maken deel uit van het actieplan. Goede toegankelijkheid voor de brandweer, aanwezigheid en bereikbaarheid van brandblusapparatuur, veilige opslag van brandgevoelige goederen, heldere adviezen en duidelijke vluchtroutes. Allemaal levensreddende maatregelen. Automatische rooksignalering met rechtstreekse doormelding naar de brandweer beperkt bovendien materiële en immateriële schade.

ABT Elektrotechniek werkt nauw samen met branddetectie bedrijven, om de montage en installatie volgens de geldende NEN-EN normen te installeren. Dit betekent dat we niet alleen zorgen voor de montage en installatie, maar in het voortraject bepalen we de projectering en het ontwerp van de installatie.

U kunt ons al in een eerder stadium inschakelen voor het maken van een Programma van Eisen (PvE). Zo heeft u voor het gehele traject van brandbeveiliging met één aanspreekpunt te maken.

Steeds meer bedrijven en huishoudens in Nederland krijgen te maken met ongewenst bezoek op elk denkbaar tijdstip van de dag. Bescherming van huis en inboedel d.m.v. elektronische systemen is tegenwoordig geen overbodige luxe, maar is een noodzakelijk kwaad geworden. ABT Elektrotechniek maakt altijd eerst een risico inventarisatie om zo de juiste producten uit het beveiligingsprogramma te selecteren.

Route

Ons adres:

ABT Elektrotechniek
Klepel 10
4191 ZR Geldermalsen

Direct contact

Telefoon: 0345 79 65 20

Mobiel: 06-421 517 43

E-mail: info@abt-et.nl